Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Ho bisogno di un permesso di importazione?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
il microchip
mikrochip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
il vaccino antirabbico
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
il passaporto per gli animali da compagnia
paszport dla zwierząt domowych
Toelatingsvoorwaarde huisdier
il certificato di trattamento contro la tenia
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
cani guida
psy przewodniki
Type huisdier
cani da assistenza
psy towarzyszące
Type huisdier
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen