Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
une puce électronique
mikrochip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un vaccin contre la rage (certificat)
rabiesvaccination (certifikat)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un passeport animal
pass för sällskapsdjur
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un traitement contre le ténia (certificat)
bandmaskbehandling (certifikat)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Vad är reglerna gällande ________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
chiens-guides
ledarhundar
Type huisdier
chiens d'assistance
assistanshundar
Type huisdier
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen