Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
İthal izin belgesine ihtiyacım var mı?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
[Hayvan] için karantina dönemi var mı?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Yerli olmayan hayvanları ülkeye sokmak için özel kurallar var mı?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Evcil hayvanınızın giriş şartları bir __________ içeriyor.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
une puce électronique
mikroçip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un vaccin contre la rage (certificat)
kuduz aşısı
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un passeport animal
hayvan pasaportu
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un traitement contre le ténia (certificat)
bağırsak solucanı tedavi belgesi
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Yetkililer tarafından onaylanmış bir taşıyıcı kullanmalı mıyım?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
______________ için geçerli olan kurallar nelerdir?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
chiens-guides
rehber köpekler
Type huisdier
chiens d'assistance
yardımcı köpekler
Type huisdier
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Evcil hayvanım için sağlık belgesini nasıl alabilirim?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen