Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Для [животное] есть срок карантина?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
une puce électronique
микрочип
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un vaccin contre la rage (certificat)
антирабическая прививка (сертификат)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un passeport animal
паспорт питомца
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un traitement contre le ténia (certificat)
лечение от паразитов (сертификат)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Каковы правила для _______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
chiens-guides
собаки-поводыри
Type huisdier
chiens d'assistance
собаки-ассистенты
Type huisdier
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen