Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
une puce électronique
microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un vaccin contre la rage (certificat)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un passeport animal
dierenpaspoort
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un traitement contre le ténia (certificat)
bewijs van ontworming
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Wat is het beleid voor ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
chiens-guides
geleidehonden
Type huisdier
chiens d'assistance
hulphonden
Type huisdier
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen