Koreaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
une puce électronique
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un vaccin contre la rage (certificat)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un passeport animal
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un traitement contre le ténia (certificat)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
chiens-guides
Type huisdier
chiens d'assistance
Type huisdier
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen