Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Χρειάζομαι πιστοποιητικό εισαγωγής;
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Υπάρχει περίοδος καραντίνας για [ζώο];
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους;
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Τα κριτήρια εισόδου για το κατοικίδιο σας περιλαμβάνουν __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
une puce électronique
μικροτσίπ
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un vaccin contre la rage (certificat)
εμβολιασμός κατά της λύσσας (πιστοποιητικό)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un passeport animal
διαβατήριο ζώων συντροφιάς
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un traitement contre le ténia (certificat)
αγωγή για εχινόκοκκο (πιστοποιητικό)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Πρέπει να χρησιμοποιήσω εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Ποιοι είναι οι κανονισμοί για _____________;
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
chiens-guides
σκύλους οδηγούς
Type huisdier
chiens d'assistance
σκύλος συνοδείας
Type huisdier
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα πιστοποιητικό υγείας για το κατοικίδιο ζώο μου;
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen