Duits | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
une puce électronique
Mikrochip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un vaccin contre la rage (certificat)
Nachweis der Tollwutimpfung
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un passeport animal
Haustierpass
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un traitement contre le ténia (certificat)
Entwurmungszertifikat
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Wie sind die Regeln für _____________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
chiens-guides
Blindenhunde
Type huisdier
chiens d'assistance
Assistenzhunde
Type huisdier
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen