Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
我是否需要入口许可证?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
请问是否对【动物】有检疫期?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
你的宠物入境需要 __________。
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
une puce électronique
微芯片
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un vaccin contre la rage (certificat)
狂犬疫苗接种(证明)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un passeport animal
宠物护照
Toelatingsvoorwaarde huisdier
un traitement contre le ténia (certificat)
绦虫治疗(证明)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
对______________有哪些规定?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
chiens-guides
导盲犬
Type huisdier
chiens d'assistance
协助犬
Type huisdier
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen