Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Do I need an import license?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Is there a quarantine period for [animal]?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Are there specific rules for importing non-native species?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
mikrochip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
rabies vaccination (certificate)
rabiesvaccination (certifikat)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
pet passport
pass för sällskapsdjur
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tapeworm treatment (certificate)
bandmaskbehandling (certifikat)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Do I have to use an authorized carrier?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
What are the rules for ______________?
Vad är reglerna gällande ________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
guide dogs
ledarhundar
Type huisdier
assistance dogs
assistanshundar
Type huisdier
How do I obtain a health certificate for my pet?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen