Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Do I need an import license?
İthal izin belgesine ihtiyacım var mı?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Is there a quarantine period for [animal]?
[Hayvan] için karantina dönemi var mı?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Are there specific rules for importing non-native species?
Yerli olmayan hayvanları ülkeye sokmak için özel kurallar var mı?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Evcil hayvanınızın giriş şartları bir __________ içeriyor.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
mikroçip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
rabies vaccination (certificate)
kuduz aşısı
Toelatingsvoorwaarde huisdier
pet passport
hayvan pasaportu
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tapeworm treatment (certificate)
bağırsak solucanı tedavi belgesi
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Do I have to use an authorized carrier?
Yetkililer tarafından onaylanmış bir taşıyıcı kullanmalı mıyım?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
What are the rules for ______________?
______________ için geçerli olan kurallar nelerdir?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
guide dogs
rehber köpekler
Type huisdier
assistance dogs
yardımcı köpekler
Type huisdier
How do I obtain a health certificate for my pet?
Evcil hayvanım için sağlık belgesini nasıl alabilirim?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen