Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Do I need an import license?
¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Is there a quarantine period for [animal]?
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Are there specific rules for importing non-native species?
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
el microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
rabies vaccination (certificate)
la vacuna antirrábica (certificado)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
pet passport
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tapeworm treatment (certificate)
el certificado de tratamiento contra la tenia
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Do I have to use an authorized carrier?
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
What are the rules for ______________?
¿Cuál es la normativa para _________________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
guide dogs
perros guía
Type huisdier
assistance dogs
perros de asistencia
Type huisdier
How do I obtain a health certificate for my pet?
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen