Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Do I need an import license?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Is there a quarantine period for [animal]?
Для [животное] есть срок карантина?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Are there specific rules for importing non-native species?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
микрочип
Toelatingsvoorwaarde huisdier
rabies vaccination (certificate)
антирабическая прививка (сертификат)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
pet passport
паспорт питомца
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tapeworm treatment (certificate)
лечение от паразитов (сертификат)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Do I have to use an authorized carrier?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
What are the rules for ______________?
Каковы правила для _______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
guide dogs
собаки-поводыри
Type huisdier
assistance dogs
собаки-ассистенты
Type huisdier
How do I obtain a health certificate for my pet?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen