Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Do I need an import license?
Preciso de uma licença de importação?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Is there a quarantine period for [animal]?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Are there specific rules for importing non-native species?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
rabies vaccination (certificate)
vacina contra raiva (certificado)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
pet passport
passaporte do animal
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tapeworm treatment (certificate)
tratamento contra tênias (certificado)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Do I have to use an authorized carrier?
Preciso usar um transportador autorizado?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
What are the rules for ______________?
Quais são as regras para ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
guide dogs
cães-guia
Type huisdier
assistance dogs
cães auxiliares
Type huisdier
How do I obtain a health certificate for my pet?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen