Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Do I need an import license?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Is there a quarantine period for [animal]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Are there specific rules for importing non-native species?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
mikrochip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
rabies vaccination (certificate)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
pet passport
paszport dla zwierząt domowych
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tapeworm treatment (certificate)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Do I have to use an authorized carrier?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
What are the rules for ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
guide dogs
psy przewodniki
Type huisdier
assistance dogs
psy towarzyszące
Type huisdier
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen