Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Do I need an import license?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Is there a quarantine period for [animal]?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Are there specific rules for importing non-native species?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
il microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
rabies vaccination (certificate)
il vaccino antirabbico
Toelatingsvoorwaarde huisdier
pet passport
il passaporto per gli animali da compagnia
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tapeworm treatment (certificate)
il certificato di trattamento contro la tenia
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Do I have to use an authorized carrier?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
What are the rules for ______________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
guide dogs
cani guida
Type huisdier
assistance dogs
cani da assistenza
Type huisdier
How do I obtain a health certificate for my pet?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen