Duits | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Do I need an import license?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Is there a quarantine period for [animal]?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Are there specific rules for importing non-native species?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
Mikrochip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
rabies vaccination (certificate)
Nachweis der Tollwutimpfung
Toelatingsvoorwaarde huisdier
pet passport
Haustierpass
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tapeworm treatment (certificate)
Entwurmungszertifikat
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Do I have to use an authorized carrier?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
What are the rules for ______________?
Wie sind die Regeln für _____________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
guide dogs
Blindenhunde
Type huisdier
assistance dogs
Assistenzhunde
Type huisdier
How do I obtain a health certificate for my pet?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen