Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Do I need an import license?
我是否需要入口许可证?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Is there a quarantine period for [animal]?
请问是否对【动物】有检疫期?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Are there specific rules for importing non-native species?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
你的宠物入境需要 __________。
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
微芯片
Toelatingsvoorwaarde huisdier
rabies vaccination (certificate)
狂犬疫苗接种(证明)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
pet passport
宠物护照
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tapeworm treatment (certificate)
绦虫治疗(证明)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Do I have to use an authorized carrier?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
What are the rules for ______________?
对______________有哪些规定?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
guide dogs
导盲犬
Type huisdier
assistance dogs
协助犬
Type huisdier
How do I obtain a health certificate for my pet?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen