Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Preciso de uma licença de importação?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
Mikrochip
microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Nachweis der Tollwutimpfung
vacina contra raiva (certificado)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Haustierpass
passaporte do animal
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Entwurmungszertifikat
tratamento contra tênias (certificado)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Preciso usar um transportador autorizado?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Wie sind die Regeln für _____________?
Quais são as regras para ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
Blindenhunde
cães-guia
Type huisdier
Assistenzhunde
cães auxiliares
Type huisdier
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen