Vietnamees | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Behøver jeg en importtilladelse?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
rabiesvaccination
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
dyrepas
hộ chiếu cho thú nuôi
Toelatingsvoorwaarde huisdier
bændelormsbehandling
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Hvad er reglerne for ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
blindehund
chó chỉ đường
Type huisdier
støttehund
chó hỗ trợ
Type huisdier
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen