Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

我是否需要入口许可证?
Preciso de uma licença de importação?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
请问是否对【动物】有检疫期?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
你的宠物入境需要 __________。
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
微芯片
microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
狂犬疫苗接种(证明)
vacina contra raiva (certificado)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
宠物护照
passaporte do animal
Toelatingsvoorwaarde huisdier
绦虫治疗(证明)
tratamento contra tênias (certificado)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
我需要使用官方认证的承运商吗?
Preciso usar um transportador autorizado?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
对______________有哪些规定?
Quais são as regras para ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
导盲犬
cães-guia
Type huisdier
协助犬
cães auxiliares
Type huisdier
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen