Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

我是否需要入口许可证?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
请问是否对【动物】有检疫期?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
你的宠物入境需要 __________。
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
微芯片
il microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
狂犬疫苗接种(证明)
il vaccino antirabbico
Toelatingsvoorwaarde huisdier
宠物护照
il passaporto per gli animali da compagnia
Toelatingsvoorwaarde huisdier
绦虫治疗(证明)
il certificato di trattamento contro la tenia
Toelatingsvoorwaarde huisdier
我需要使用官方认证的承运商吗?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
对______________有哪些规定?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
导盲犬
cani guida
Type huisdier
协助犬
cani da assistenza
Type huisdier
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen