Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

我是否需要入口许可证?
Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
请问是否对【动物】有检疫期?
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
你的宠物入境需要 __________。
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
微芯片
une puce électronique
Toelatingsvoorwaarde huisdier
狂犬疫苗接种(证明)
un vaccin contre la rage (certificat)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
宠物护照
un passeport animal
Toelatingsvoorwaarde huisdier
绦虫治疗(证明)
un traitement contre le ténia (certificat)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
我需要使用官方认证的承运商吗?
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
对______________有哪些规定?
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
导盲犬
chiens-guides
Type huisdier
协助犬
chiens d'assistance
Type huisdier
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen