Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

我是否需要入口许可证?
Do I need an import license?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
请问是否对【动物】有检疫期?
Is there a quarantine period for [animal]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Are there specific rules for importing non-native species?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
你的宠物入境需要 __________。
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
微芯片
microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
狂犬疫苗接种(证明)
rabies vaccination (certificate)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
宠物护照
pet passport
Toelatingsvoorwaarde huisdier
绦虫治疗(证明)
tapeworm treatment (certificate)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
我需要使用官方认证的承运商吗?
Do I have to use an authorized carrier?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
对______________有哪些规定?
What are the rules for ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
导盲犬
guide dogs
Type huisdier
协助犬
assistance dogs
Type huisdier
我如何为我的宠物拿到健康证明?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen