Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Är bidraget skattefritt?
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Ska bidraget beskattas?
Tazminat vergiye tabi mi?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Vilka förmåner får jag?
Hangi yardımları alacağım?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Kan jag överklaga beslutet?
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen