Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Är bidraget skattefritt?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Ska bidraget beskattas?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Vilka förmåner får jag?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Kan jag överklaga beslutet?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen