Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Är bidraget skattefritt?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Tazminat vergiye tabi mi?
Ska bidraget beskattas?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Hangi yardımları alacağım?
Vilka förmåner får jag?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Kan jag överklaga beslutet?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen