Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Maddi yardım vergiden muaf mı?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Tazminat vergiye tabi mi?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Hangi yardımları alacağım?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
¿Puedo recurrir una resolución?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen