Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Tazminat vergiye tabi mi?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Hangi yardımları alacağım?
Jakie świadczenia dostanę?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen