Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Maddi yardım vergiden muaf mı?
L'indennità è esente da tasse?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Tazminat vergiye tabi mi?
Il sussidio è tassabile?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Hangi yardımları alacağım?
Quali benefici riceverò?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen