Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Musím platit daně z dávek?
Är bidraget skattefritt?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Je podpora zdanitelná?
Ska bidraget beskattas?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Jakou podporu dostanu?
Vilka förmåner får jag?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kan jag överklaga beslutet?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen