Japans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Musím platit daně z dávek?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Je podpora zdanitelná?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Jakou podporu dostanu?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen