Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
Onko avustus verovapaata?
Vragen of de uitkering belastbaar is
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Onko tuki veronalaista?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Voinko valittaa päätöksestä?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen