Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Vragen of de uitkering belastbaar is
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
¿Qué ayudas puedo percibir?
Какие льготы я получу?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
¿Puedo recurrir una resolución?
Я могу обжаловать это решение?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen