Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Vragen of de uitkering belastbaar is
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
¿Qué ayudas puedo percibir?
Jakie świadczenia dostanę?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
¿Puedo recurrir una resolución?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen