Hindi | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Vragen of de uitkering belastbaar is
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
¿Qué ayudas puedo percibir?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
¿Puedo recurrir una resolución?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen