Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Is the allowance tax-free?
Vragen of de uitkering belastbaar is
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
What are the factors which determine how much I get?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Is the allowance taxable?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
¿Qué ayudas puedo percibir?
Which benefits will I receive?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Will the allowance affect other benefits?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
¿Puedo recurrir una resolución?
Can I appeal against a decision?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
What shall I do if my circumstances change?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen