Deens | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Er understøttelsen skattefri?
Vragen of de uitkering belastbaar is
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Er plejebistanden skattepligtig?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
¿Qué ayudas puedo percibir?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
¿Puedo recurrir una resolución?
Kan jeg appellere en beslutning?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen