Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Денежное пособие освобождено от налогов?
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Tazminat vergiye tabi mi?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Какие льготы я получу?
Hangi yardımları alacağım?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Я могу обжаловать это решение?
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen