Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Денежное пособие освобождено от налогов?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Какие льготы я получу?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Я могу обжаловать это решение?
¿Puedo recurrir una resolución?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen