Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Денежное пособие освобождено от налогов?
L'indennità è esente da tasse?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Il sussidio è tassabile?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Какие льготы я получу?
Quali benefici riceverò?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Я могу обжаловать это решение?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen