Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Денежное пособие освобождено от налогов?
Estas la poŝmono imponibla?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Estas la poŝmono imponibla?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Какие льготы я получу?
Kio profitojn mi ricevas?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Я могу обжаловать это решение?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen