Duits | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Денежное пособие освобождено от налогов?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Wird die Unterstützung besteuert?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Какие льготы я получу?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Я могу обжаловать это решение?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen