Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Este alocația impozabilă?
Är bidraget skattefritt?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Este alocația impozabilă?
Ska bidraget beskattas?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Ce beneficii voi primi?
Vilka förmåner får jag?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Va afecta alocația alte beneficii?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Pot contesta o decizie?
Kan jag överklaga beslutet?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen