Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
O subsídio é isento de impostos?
Är bidraget skattefritt?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
O subsídio é tributável?
Ska bidraget beskattas?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Quais benefícios vou receber?
Vilka förmåner får jag?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
O subsídio afeta outros benefícios?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Kan jag överklaga beslutet?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen