Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
O subsídio é isento de impostos?
Is de uitkering belastingvrij?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
O subsídio é tributável?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Quais benefícios vou receber?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
O subsídio afeta outros benefícios?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen