Hongaars | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
O subsídio é isento de impostos?
Adómentesek a juttatások?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
O subsídio é tributável?
Adóköteles a támogatás?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Quais benefícios vou receber?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
O subsídio afeta outros benefícios?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen