Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
O subsídio é isento de impostos?
Onko avustus verovapaata?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
O subsídio é tributável?
Onko tuki veronalaista?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Quais benefícios vou receber?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
O subsídio afeta outros benefícios?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Voinko valittaa päätöksestä?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen