Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
O subsídio é isento de impostos?
Is the allowance tax-free?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
What are the factors which determine how much I get?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
O subsídio é tributável?
Is the allowance taxable?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Quais benefícios vou receber?
Which benefits will I receive?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
O subsídio afeta outros benefícios?
Will the allowance affect other benefits?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Can I appeal against a decision?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
What shall I do if my circumstances change?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen