Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
O subsídio é isento de impostos?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
O subsídio é tributável?
该津贴是否要纳税?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Quais benefícios vou receber?
我能拿到什么福利?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
O subsídio afeta outros benefícios?
这个津贴是否影响其他福利?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
我能否申诉反对某个决定?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
如果情况有所改变我该如何做?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen